Dr n. med. Marta Malek – dermatolog, wenerolog w Clinica Dermatologica Gdańsk

Od początku swojej kariery łączy pracę naukową z doświadczeniem klinicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, a także autorką oraz współautorką 25 publikacji naukowych oraz doniesień zjazdowych. Regularnie bierze udział w krajowych i zagranicznych konferencjach oraz  poszerza swoją wiedzę, spotykając się z ekspertami z zakresu dermatologii i wenerologii.

Stale szkoli się w zakresie nowoczesnych metod terapeutycznych, bo praca kliniczna cały czas jest w jej przypadku najważniejsza i wszystkie naukowe osiągnięcia nakierowane są na przełożenie ich na praktykę lekarską.

Dr n. med. Marta Malek jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W roku 2009 roku rozpoczęła specjalizację w dziedzinie „dermatologia i wenerologia” w ramach rezydentury w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, uzyskując w roku 2015 tytuł specjalisty.

W 2014 roku obroniła rozprawę doktorską dotyczącą patogenezy świądu u chorych z pierwotnymi chłoniakami skóry.

Stawia na bezpośredni kontakt z pacjentami, a dzięki zdobytemu doświadczeniu szybko zyskuje ich zaufanie. Potrafi bowiem nie tylko dobrać właściwą terapię, ale też dokładnie wytłumaczyć przystępnym językiem zawiłe problemy medyczne, z jakimi zmagają się pacjenci. Dzięki temu terapia przebiega szybciej i jest bardziej bezpieczna, bo pacjent zdaje sobie sprawę z przyczyn i skutków schorzenia oraz wpływu leków lub zabiegów na jego przebieg. Wyższa świadomość leczenia i wzajemne zaufanie przekładają się na lepsze efekty, co nie pozostaje bez wpływu także na kondycję psychiczną pacjentów.

Choroby dermatologiczne i wenerologiczne są często traktowane jako coś wstydliwego. Warto pamiętać, że dla lekarza to codzienność i im więcej szczegółów dotyczących dolegliwości mu podamy, tym łatwiej będzie mu dobrać najlepszą z możliwych terapii.